Ziektediagnostiek Anamnese ⮞  Zelfredzaamheid

ADL

Het inschatten van de basis ADL en instrumentele-ADL is belangrijk zowel in de ziektediagnostiek alsook in het opstellen van een zorgplan (zorgdiagnostiek). 

De ADL is gecorreleerd met het stadium van dementie. Vooral de executieve functies, het geheugen en complex redeneren zijn hiermee sterk gecorreleerd. 

In de vroegste fasen van dementie zien we vooral uitval in het uitvoeren van de instrumentele ADL's. 

Voor het meten van de basis ADL wordt gebruik gemaakt van de KATZ-schaal, voor het meten van de instrumentele ADL de Lawton-schaal.