Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ IQCODE

IQCODE

Werkwijze

De IQCODE bevraagt via een informant naar veranderingen in het dagelijks cognitief functioneren van de dementerende persoon in de afgelopen 10 jaar, hierbij wordt via een 5-puntenschaal aangegeven of er een verbetering, stabilisatie of verslechtering is opgetreden voor elk afzonderlijk item. Zowel een lange versie van 26-items, als een verkorte versie met 16 items zijn gevalideerd in het Nederlands. De cut-off scores zijn gebaseerd op de totaalscore gedeeld door het aantal vragen. Hogere scores geven een hogere achteruitgang aan.  De vastgestelde cut-off score die de beste diagnostische geldigheid biedt is 3.3 in de korte versie (1).

Voorspellende waarden van de test

De negatief predictieve waarde van de IQCODE blijft bij elk afkappunt (3.2 tem 3.7) meer dan 90%. De positief predictieve waarde wordt echter pas groter dan 50% bij 3.6 of 3.7 als afkappunt. Bij een positief resultaat op de IQCODE zal hierdoor mogelijk een groot aantal patiënten zonder dementie doorverwezen worden naar de specialist (2).

Besluit

  • Wegens discrepante resultaten heeft de IQCODE-N enkel een rol in het structuren en objectiveren van cognitieve klachten.
  • Mogelijkheid om te gebruiken in opvolging.
  • Opleidingniveau van deelnemer speelt geen rol.

← Screeningsinstrumenten


Bronnen

1. Jorm, A. F. (1994). A short form of the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): Development and cross-validation. Psychological Medicine, 24, 145-153.  Naar het artikel

2. Harrison JK, Fearon P, Noel-Storr AH, McShane R, Stott DJ, Quinn TJ et al. Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) for the diagnosis of dementia within a general practice (primary care)setting.Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Naar het artikel