Preventie

Voor het ontwikkelen van dementie bestaan verschillende risicofactoren. Wees hierop attent, zodat patiënten met een verhoogd risicoprofiel nauwlettender in de gaten gehouden worden. 

Naar:  Livingston et al. Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet - Volume 390, Issue 10113, 16-22 December 2017, Pages 2673-2734.

Volgens de studie van Livingston et al uit 2017 is 35% van het risico op dementie te reduceren door het behandelen van mogelijks modificeerbare risicofactoren. In de 2020 update van hun studie verhogen ze dat zelfs tot 40%! 

Op jonge leeftijd (Leeftijd onder 18 jaar) is vooral opleiding (8%) belangrijk. Op middelbare leeftijd (Leeftijd tussen 45 en 65  jaar) kan het behandelen van hypertensie (2%), gehoorverlies (9%) en obesitas (1%) mogelijks bijdragen tot risicoreductie. In het latere leven (Leeftijd boven 65 jaar) zijn dan vooral het stoppen met roken (5%), behandelen van depressie (4%) en diabetes (1%), fysiek actief zijn (3%) en het tegengaan van sociale isolatie (2%) factoren die het risico op het ontwikkelen van dementie kunnen verminderen. 

Men dient nog verder te onderzoeken of het behandelen van gehoorverlies ook werkelijk tot een verminderd risico tot dementie leidt. Ook de relatie tussen depressie en dementie dient verder onderzocht te worden.  

Er is geen evidentie voor cognitieve interventies of behandeling met statines, NSAID's en voedingssupplementen als preventiestrategie (1).

Wil je meer weten over de verschillende factoren? Klink dan hieronder op de verschillende symbolen. 


Naast deze beïnvloedbare factoren zijn er ook niet- beïnvloedbare risicofactoren (2):

  • Leeftijd
  • Vrouwelijk geslacht
  • Genetische factoren
  • Ziekte van Parkinson
  • Syndroom van Down


Interessante links/ artikels

  • SaniMemorix - "vaccin" tegen dementie.  Een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor de relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. 
  • Mijn gezond brein. Korte vragenlijst die nagaat welke levensstijlfactoren invloed hebben op je hersengezondheid, en welke aspecten je kan aanpassen om je hersengezondheid te bevorderen.
  • WHO-guideline. Risk reduction of cognitive decline and dementia. 


Detectie→ Bronnen

1. Livingston, G.,  Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, SG., Huntley, J;, Ames, D., et al.  Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet - Volume 390, Issue 10113, 16-22 December 2017, Pages 2673-2734. Naar het artikel

2. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351.  Naar de richtlijn