Startpagina ⮞ Algemene informatie ⮞ Wat is dementie? 

Wat is dementie?

De World Health Organisation (WHO) definieert dementie op de volgende manier: 'dementie is een syndroom waarbij er een achteruitgang optreedt van het geheugen, het denken, het gedrag en de mogelijkheid tot het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (1,2). ' 

Een meer universele definitie wordt beschreven in de DSM-5 criteria, waar de term dementie eerder vervangen wordt door 'uitgebreide cognitieve stoornissen'. Dit om aan te tonen dat het probleem zich niet enkel op het geheugen domein kan afspelen maar ook in andere cognitieve functies. In de richtlijn werd er echter geopteerd om toch de term dementie te hanteren vanwege het wijdverspreide gebruik van deze term in de eerste lijn maar ook onder patiënten en hun mantelzorgers (2)Het expertisecentrum dementie beschrijft dementie als volgt:

'Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve functioneren samen optreden. Cognitieve functies zijn onder meer: het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Doorgaans is dementie chronisch en progressief van karakter. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen zo. De stemming, persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen.

Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. De stoornissen hangen dus af van de oorzaak van de dementie. Er zijn veel verschillende oorzaken van dementie, maar de meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren (3).'


← Algemene informatie                                                                                                                     Cijfers →


Bronnen

1. WHO. Dementia. Internet site WHO 2019. Beschikbaar via: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Geraadpleegd 2019 augustus 18. Naar de website 

2. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn.

3. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Vormen van Dementie. Internet site Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Beschikbaar via: https://www.dementie.be/home/sample-page/vormen/. Geraadpleegd 2019 augustus 12. Naar de website