Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ AD8

AD8

De AD8® (1) is een vragenlijst met een 3 puntenschaal gebruikt om 6 domeinen van cognitieve en functionele achteruitgang over enkele jaren in kaart te brengen: geheugen, oriëntatie, probleemoplossend vermogen, maatschappelijk denken, hobbies en autonomie. De Engelstalige versie is gevalideerd voor screenend gebruik bij Alzheimer-, Parkinson-, frontotemporale- en talloze andere gerelateerde vormen van dementie.

Sensitiviteit

Multipele onderzoeken toonden reeds aan dat bij een afkapwaarde van 5 punten de sensitiviteit voor dementie tussen de 96-100% ligt. Bij een afkapwaarde van 3-4 bedraagt de sensitiviteit nog 82% (2).

Specificiteit

De resultaten van onderzoek naar de specificiteit zijn zeer uiteenlopend. Een meta analyse van 11 studies waarbij een afkapwaarde van 2 werd gebruikt geeft een specificiteit van 64% (3).

Besluit

  • De hoge sensitiviteit en lage specificiteit valideren deze test enkel voor gebruik als screenend instrument verder onderzoek is noodzakelijk.
  • Hoewel de resultaten naar de validiteit van vertalingen veelbelovend lijkt, is er tot op heden geen gevalideerde Nederlandstalige verlating.
  • Aangezien het om een zeer korte, ongecompliceerde vragenlijst gaat is de drempel voor gebruik uiterst laag.


← Screeningsinstrumenten


Bronnen

1. Galvin JE, Roe CM, Powlishta KK, Coats MA, Muich SJ, Grant E, Miller JP, Storandt M, Morris JC. The AD8: a brief informant interview to detect dementia. Neurology. 2005 Aug 23;65(4):559-64. Naar het artikel.

2. Usarel, C., Dokuzlar, O., Aydin, A., Soysal, P., & Isik, A. (2019). The AD8 (Dementia Screening Interview) is a valid and reliable screening scale not only for dementia but also for mild cognitive impairment in the Turkish geriatric outpatients. International Psychogeriatrics, 31(2), 223-229.  Naar het artikel.

3. Hendry K, Green C, McShane R, Noel‐Storr AH, Stott DJ, Anwer S, Sutton AJ, Burton JK, Quinn TJ. AD‐8 for detection of dementia across a variety of healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD011121.  Naar het artikel.

"Gereproduceerd met toestemming. Copyright 2005. De "Eight-item Informant Interview to Differentiate Aging and Dementia" is een auteursrechtelijk beschermd instrument van Washington University, St. Louis, Missouri. Alle rechten voorbehouden."