Zorgdiagnostiek ⮞ Zorgdiagnostiek: wat en waarom? 

Zorgdiagnostiek: wat?

De zorgdiagnostiek bestaat uit het in kaart brengen van de zorgbehoeften van de patiënt en de draagkracht en- last van de mantelzorger.  

In functie hiervan stelt men een plan met doelen op en bekijkt men welke multidisciplinaire interventies nuttig kunnen zijn. 

Dit individueel zorgplan wordt best regelmatig herzien samen met de persoon met dementie, de mantelzorger en de professionele hulpverleners (GRADE 1A). 

 

De belangrijkste onderdelen van deze zorgdiagnostiek zijn:

 • De zorg voor de patiënt 
 • Meedelen van de diagnose
 • Evaluatie van de stemming
 • Evaluatie van de levenskwaliteit
 • Evaluatie van ADL
 • In kaart brengen lichamelijke gezondheid
 • Eigenheid en identiteit
 • De zorg voor de mantelzorg
 • Evaluatie van de draagkracht en draaglast
 • Evaluatie van de stemming
 • Evaluatie van de fysieke gezondheid
 • Het bespreken en in kaart brengen van veiligheid
 • Toezicht op de patiënt
 • Toezicht op medicatie-inname
 • Valpreventie
 • Financiële veiligheid
 • Rijgeschiktheid
 • Brandpreventie
 • Beslissingen rond het levenseinde
 • Aanstellen van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger
 • Het bespreekbaar maken en opstellen van een vroegtijdige zorgplanning. 

Zorgdiagnostiek: waarom? 

Het in kaart brengen van de zorgbehoeften van de patiënt en zijn mantelzorger draagt bij tot een betere kwaliteit van leven van zowel patiënt als mantelzorger en tot een betere zorgplanning.

Ondersteuning van de mantelzorger stelt het moment van institutionalisering en het overlijden van de patiënt uit. 


←  Zorgdiagnostiek                                                                                                De diagnose meedelen → 


Bronnen

1. Vermandere, M., Decloedt, P., De Lepeleire, J. Zorgdiagnose bij thuiswonende, dementerende patiënten. Een nieuw concept? Tijdschr Gerontol Geriatr 2012; 43: 26-33.

2. De Coninck, L.,  De Vliegher, K.,  D'hanis, G., Schroyen, V. Multidisciplinaire richtlijn m.b.t. de samenwerking in de zorgverlening voor thuiswonende oudere personen met dementie en hun mantelzorgers. EBMPracticeNet Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn. Gevalideerde versie: april 2017 .