Behandeling ⮞ Aanpak van gedragsproblemen. 

Aanpak van gedragsproblemen

Gedragsproblemen of behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) komen frequent voor bij dementie. Zowel omgevingsfactoren als patiëntgebonden factoren spelen een rol in het ontstaan hiervan. 

'Omgevingsfactoren

  • Fysieke omgeving: geluid, privacy, licht, ruimte, bewegingsvrijheid, ...
  • Sociale omgeving: medebewoners, personeel, mantelzorgers, familie, vrienden, ...
  • Factoren gerelateerd aan de daginvulling: variatie, keuzemogelijkheid en de mate waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de oudere. 

Patiëntgebonden factoren

  • Lichamelijke factoren: medische problemen, fysieke en zintuigelijke beperkingen, fysieke ongemakken (bv. constipatie, pijn, globus, koorts), medicatie, ...
  • Persoonlijke factoren: levensloop, persoonlijkheid, levenstijl
  • Psychische factoren: angst, depressie, cognitieve beperkingen'


Bij voorkeur worden deze gedragsproblemen niet-medicamenteus behandeld. 

Medicatie dient enkel opgestart te worden bij ernstige klachten. Bij het opstarten van deze medicatie dient men een stopdatum vast te leggen en tussentijds regelmatig te evalueren. Deze medicatie dient zo kort mogelijk en een zo laag mogelijke dosis gegeven worden. Antipsychotica dienen best na 3 maanden proberen gestopt te worden (1)

Meer weten? Op volgende pagina vind je een stappenplan terug en enkele aandachtspunten. 


Interessante literatuur


← Medicatie                                                                                               Stappenplan gedragsproblemen


Bronnen

1. Auditorium BCFI. Gedragsproblemen bij dementie. Geraadpleegd via https://auditorium.flowsparks.com/ op 30/01/2020.