Detectie ⮞ Rode vlaggen

Rode vlaggen

Rode vlaggen zijn symptomen die kunnen wijzen op een mogelijk onderliggende pathologie. Veelgebruikte synoniemen voor deze term zijn 'vroegtijdige symptomen' of 'early onset symptoms'. Deze symptomen kunnen de aanleiding geven tot de start van verder onderzoek naar mogelijke pathologie. In het geval van dementie gaat dit vaak over veranderingen in het gedrag van de patiënt die worden opgemerkt door de omgeving of een zorgverlener. 

Hieronder vind je een niet-limitatieve lijst met rode vlaggen die kunnen wijzen op een (beginnende) dementie. 

Cognitieve problemen

 • Geheugenklachten
 • Verminderde oriëntatie in tijd en ruimte
 • Executieve dysfunctie
 • Taalproblemen
 • Apraxie
 • Visuospatiële problemen
 • Mentale rigiditeit
 • Moeite met aandacht
 • Calculatiemoeilijkheden
 • Agnosie

Gedragsproblemen (BPSD - 'behavioral and psychological symptoms of dementia')

 • Onzekerheid
 • Prikkelbaarheid
 • Zelfverwaarlozing
 • Apathie
 • Verminderde empathie
 • Verlies van inzicht
 • Veranderingen in de persoonlijkheid
 • Oordeels- en kritiekstoornissen 
 • Impulscontroleverlies (disinhibitie)

 • Depressie

 • Wanen

 • Visuele hallucinaties

 • Angst

Stoornissen in de motoriek

 • Loop- en evenwichtsstoornissen

Ontmaskerende gebeurtenissen

 • Verhoogde vatbaarheid voor delier

 • Opstarten van bepaalde soorten medicatie

 • Verminderde zelfredzaamheid 

Andere

 • Frailty
 • Gewichtsverlies
 • Frequente doktervisites (1)

Herken je meerdere van deze symptomen bij jouw patiënt? Ga dan naar ziektediagnostiek


Detectie                                                                                                                                          Doel vroegdetectie →


Bron

1. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn.