Ziektediagnostiek  ⮞ Anamnese

Anamnese

De klachten van de patiënt worden duidelijk in kaart gebracht en de zelfredzaamheid van de patiënt kan getoetst worden door de ADL en  i-ADL na te gaan. Daarnaast bevraagt men relevante comorbiditeiten, de eigen en de familiale voorgeschiedenis, de leefstijl en het medicatiegebruik (Good Point of Practice)

Men onderscheidt drie fasen in de anamnese: de oriëntatiefase, de specifieke anamnese en risico-inschatting.

1. Oriëntatiefase

In deze fase bevraagt men de klachten en maakt men een inschatting van de beleving en de psychologische impact van de geheugenproblemen op de patiënt en zijn omgeving (ICE). 

2. Specifieke anamnese

In dit onderdeel van de anamnese inventariseert men de ziektetekens (geheugenstoornissen en andere cognitieve stoornissen zoals apraxie, agnosie, afasie en stoornissen in de executieve functies). 

Men maakt ook een inschatting van de zelfredzaamheid. Voor het inschatten van de zelfredzaamheid kan gebruik gemaakt worden van de KATZ-schaal en de Lawton-schaal. De Katz-schaal wordt gebruikt om de basale ADL (b-ADL) in kaart te brengen. Om de instrumentele ADL (i-ADL) te onderzoeken maakt men klassiek gebruik van de Lawton-schaal (Lawton & Brody, 1969).

3. Risico-inschatting. 

Men bevraagt de

  • Persoonlijke voorgeschiedenis (voorgeschiedenis van epilepsie, meningitis/ encefalitis of andere neurologische aandoeningen, voorgeschiedenis van chemotherapie of radiotherapie van de hersenen, hersentrauma, slaapapneu of andere slaapstoornissen...)
  • Familiale voorgeschiedenis (psychiatrische, cardiologische en neurologische aandoeningen)
  • Relevante comorbiditeiten (hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II, ziekte van Parkinson, gewrichts- en botaandoeningen, depressie, psychose en angststoornissen).    
  • Cardiovasculaire risicofactoren (hypertensie, dyslipidemie, diabetes mellitus, obesitas, alcohol, roken en sedentaire leefstijl). 
  • Medicatie (anticholinergica, benzodiazepines, anticoagulantia, diabetesmedicatie, psychofarmaca, ...) en het gebruik van alcohol (1,2).

Informeer ook naar:

  • Recente life-events, zoals het overlijden van een naaste of een ziekenhuisopname
  • Sensorische beperkingen zoals verminderd gehoor of zicht
  • Verminderde voedselinname of ongewild gewichtsverlies
  • Mictieklachten, passend bij een urineweginfectie of incontinentie
  • Gangmoeilijkheden (2)


Voorstel opbouw raadpleging                                                                                     Hetero-anamnese


Bronnen

1. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven / Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351 . Naar de richtlijn

2. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L. et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). Huisarts Wet 2012;55(7) 306-17. Naar de richtlijn