Ziektediagnostiek ⮞ Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek

Men voert een algemeen lichamelijk onderzoek uit (inclusief vitale parameters, onderzoek van hart, longen en abdomen), zo nodig aangevuld met een psychiatrisch en neurologisch onderzoek. 

Het klinisch onderzoek kan namelijke belangrijke aanknopingspunten geven in de differentiaal diagnose en bij de risico-inschatting

Algemeen lichamelijk onderzoek: 

 • Algemene observatie (apraxie, uiterlijke verschijning, hydratatie- en voedingsstatus, alertheid)
 • Vitale parameters (temperatuur, pols, bloeddruk)
 • Onderzoek van hart (ritmestoornissen, atherosclerose, corfalen)
 • Onderzoek van de longen (tekens van infectie, hypoxie)
 • Onderzoek van het abdomen

Zo nodig aangevuld met 

 • Psychiatrisch onderzoek
 • Neurologisch onderzoek 
 • oogvolgbewegingen, primitieve reflexen, sfincterstoornissen, gezichtsveld, gang, tremor, rigiditeit, reflexen, kracht, sensibiliteit (1)
 • Indicaties:
 • bij een mogelijk doorgemaakt CVA of subduraal hematoom
 • bij tekens van parkinsonisme
 • bij vermoeden van normal pressure hydrocephalie (onzeker breed gangspoor)
 • Visus- en gehoorsonderzoek
 • Meten van gewicht en lengte 
 • bij (vermoeden van) een ongevarieerde voeding of bij gewichtsverlies (2,3)


←  Hetero-anamnese                                                                                                               Vragenlijsten → 


Bronnen

1. De Lepeleire, J, Gorissen, H., Vermandere, M., en Schoenmakers, B. Tijdige diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk. Bijblijven 2009. 25. 13-24.

2. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn

3. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L. et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). Huisarts Wet 2012;55(7) 306-17. Naar de richtlijn