Preventie ⮞ Cardiovasculaire preventie

Cardiovasculaire preventie

De richtlijn van de WHO adviseert ter preventie van cognitieve achteruitgang

  • voldoende fysieke activiteit (matige evidentie, sterke aanbeveling)
  • rookstop (lage evidentie, sterke aanbeveling)
  • het naleven van een mediterraan dieet (matige evidentie) 
  • het beperken van alcoholgebruik (matige evidentie)
  • het behandelen van overgewicht en obesitas (lage tot matige evidentie)
  • het behandelen van hypertensie (lage tot hoge evidentie afhankelijk van interventie, sterke aanbeveling)
  • het behandelen van diabetes door medicatie en leefstijlinterventie (zeer lage tot matige evidentie) (1)

Voor het inschatten, behandelen en opvolgen van het cardiovasculair risico van zowel de algemene gezonde bevolking als van de oudere bevolking verwijzen we je naar de richtlijn van de NHG betreffende 'Cardiovasculair risicomanagement'.  

Hieronder lichten we enkele thema's uit rond cardiovasculaire preventie en dementie. 


Diabetes en dementie

Patiënten met diabetes hebben gemiddeld twee keer zo veel risico op dementie als patiënten zonder diabetes. 

Welke streefwaarden van glycemies en het HbA1c dienen we na te streven bij welk type patiënt? 

Intensieve bloeddrukcontrole of standaard bloeddrukcontrole? 

Welke bloeddrukwaarden dienen we na te streven bij dementie? 

Beweging en dementie

Meer bewegen! Maar hoeveel? 

Voeding en dementie

Mediterraan dieet, what's in a name? 


Meer weten over de andere factoren? Klik hieronder.                                                                                    


Bron

1. WHO-guideline Risk reduction of cognitive decline and dementia. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Naar de richtlijn