Zorgdiagnostiek ⮞ Professioneel zorgverlening

Professionele zorgverlening

Voor alle eerstelijnshulpverleners is het aanbevolen om personen met dementie bewegingsoefenprogramma's aan te bieden.

Personen met dementie hebben baat bij cognitieve stimulatie/training/rehabilitatie.

Daarnaast is het aanbevolen aan om personen met dementie ADL-training aan te bieden, uitgevoerd door ergotherapeuten of andere bevoegde zorgverleners

Personen met dementie die gedragsproblemen vertonen, zouden gedragsmatige en psychologische begeleiding aangeboden moeten krijgen (1).

De huisarts is een onderdeel van het team dat instaat voor de zorg voor de persoon met dementie. Er vindt meestal een multidisciplinair overleg (MDO) met patiënt, mantelzorgers en alle professionele zorgverleners plaats om een individueel zorgplan op te stellen (klik hier voor het draaiboek voor het organiseren van een MDO). Hier wordt eveneens een verantwoordelijke aangewezen die de coördinatie en evaluatie van de zorg op zich neemt, bijvoorbeeld een verpleegkundige of sociaal werker. 

Hieronder vind je een oplijsting van de zorgverleners die onderdeel kunnen zijn van dit team. 

Professionele zorgverleners:

 • Referentiepersoon dementie
 • Thuisverpleegkundige
 • Kinesist
 • Ergotherapeut
 • Sociaal werker
 • Geriater (geriatrisch daghospitaal) / neuroloog (geheugenkliniek)
 • Psycholoog
 • Thuisbegeleiding dementie (Foton, Memo)

Professionele zorgmogelijkheden:

 • Dagopvang, gedurende één of meerdere hele of halve dagen
 • Kortverblijven
 • Woonzorgcentra


Wil je weten welke hulpverleners in jouw buurt je kunnen ondersteunen? Klik dan hier voor de sociale kaart van jouw regio. 


Interessante links naar professionele zorgverlening

Interprovinciale Sociale kaart: https://www.desocialekaart.be/
Rechtenverkenner: https://www.rechtenverkenner.be/ 
Zorgaanbod Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/ 
Kenniscentrum Mantelzorg: https://www.kenniscentrumwwz.be/mantelzorg

Thuiszorgzakboekje West-Vlaanderen: https://www.thuiszorgzakboekje.be/site/default.asp 
Digitaal netwerk Kortverblijven: https://www.kortverblijven.be

Draaiboek voor het organiseren van een MDO: klik hier


← Mantelzorg                                                                                                                                            Hulpmiddelen →