Zorgdiagnostiek ⮞ Mantelzorg

Mantelzorg

Gecombineerde psycho-educatieve/psychosociale interventies, zoals routinmatige evaluatie van behoeften/noden van de mantelzorgers, spouse counselling, lotgenotencontact en aanleren van coping strategieën zijn aanbevolen om de vaardigheden van de mantelzorgers te bevorderen (GRADE 1B).

De betrokkenheid van de mantelzorger, ter waardering van zijn aanwezigheid en 'expertfunctie', dient ondersteund te worden via de methodiek van inspirerend coachen  (GRADE 1C) .

Naargelang de noden en behoeften van de mantelzorger kan cognitieve herstructurering en 'Family Counseling' hier ook een plaats hebben (GRADE 2C). (1)

Aandacht voor  de mantelzorger van de patiënt met dementie is bijna even belangrijk als aandacht voor de patiënt met dementie zelf.

Het vertrouwen van de mantelzorgers in de vaardigheden van de huisartsen om zorgen te verlenen en te plannen bevestigt de huisartsen in deze belangrijke rol. Duidelijke richtlijnen van diagnose tot adequate verwijzing verbeteren de mogelijkheden van de huisartsen om deze situaties de baas te kunnen. 

Een goede psycho-educatie van de mantelzorger draagt bij tot de kwaliteit van leven van zowel patiënt als mantelzorger.

Concreet advies voor de mantelzorger bij het verzorgen van persoon met dementie

  • Het is belangrijk dat uw naaste voelt dat hij nog belangrijk is voor mensen in zijn omgeving.
  • Bespreek financiële en andere zaken op tijd, als uw naaste nog in staat is mee te beslissen.
  • Zorg goed voor uzelf. De zorg voor iemand met dementie is zwaar.
  • Na verloop van tijd kan een verhuizing naar een woonvorm of verpleeghuis nodig zijn.
Voor meer informatie: 

Concreet advies voor de mantelzorger over mogelijke manieren van zorg bij dementie

  • Door dementie heeft uw naaste op den duur hulp nodig in het dagelijks leven.
  • De wensen van de patiënt zijn het uitgangspunt voor de zorg.
  • Er is veel hulp mogelijk, van praktische hulp thuis (zie ook Hulpmiddelen) tot een opname in een verpleeghuis.
  • Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners bieden de hulp. 

Voor meer informatie: zie thuisarts.nl - ik wil weten welke zorg mogelijk is bij dementie


Interessante literatuur

Schoenmakers B, Buntinx F, De Lepeleire J. Welke rol speelt de huisarts in het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten met dementie? Een systematisch literatuuroverzicht. Huisarts Nu 2010;39:268-74.

Veiligheid                                                                                                    Professionele zorgverlening →  


Bronnen

1. Domus medica Multidisciplinaire richtlijn m.b.t. de samenwerking in de zorgverlening voor thuiswonende oudere personen met dementie en hun mantelzorgers, 2017. Naar de richtlijn

Thuisarts.nl - NHG 

Schoenmakers B, Buntinx F, De Lepeleire J. Welke rol speelt de huisarts in het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten met dementie? Een systematisch literatuuroverzicht. Huisarts Nu 2010;39:268-74.

Informatie-wegwijzer dementie webgids, foton - documentatiecentrum dementie expertisecentrum dementie vlaanderen vzw