Ziektediagnostiek ⮞ Opbouw raadpleging

Voorstel opbouw raadplegingen ziektediagnostiek

Het is weinig haalbaar en niet wenselijk om het hele diagnostisch proces te doorlopen in één contactmoment. 

Het verdelen van informatie over verschillende contactmomenten heeft het voordeel dat er tijd wordt gegeven aan de patiënt om dit te verwerken. Op die manier kan er ook ruimte geboden worden aan de beleving van de patiënt.  Het stelt de huisarts ook in staat om zich een beter beeld te vormen van het gedrag en de cognitie van de patiënt. 

Daarbij is het aangewezen om op regelmatige tijdstippen een evaluatiemoment in te plannen om de progressie van de ziekte op te volgen en op die manier tijdig aanpassingen te kunnen voorzien met het oog op behandeling en een mogelijk zorgplan. 

In onderstaande tabel wordt een voorbeeld van een opsplitsing in verschillende contactmomenten weergegeven. 

← Doel ziektediagnostiek                                                                                                             Anamnese →


Bron

1. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen M, Boswijk D, Stoffels J, Achthoven L, et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). 2016. Naar de website