Preventie ⮞ Slechthorendheid

Slechthorendheid


Er is een duidelijk bewezen verband tussen slechthorendheid op middelbare leeftijd en dementie. 

Er is momenteel echter onvoldoende sterke evidentie dat het behandelen van slechthorendheid door het gebruik van hoorapparaten dementie kan voorkomen. Verder goed opgezet onderzoek is nodig. Huidige studies lijken echter wel te suggereren dat screening en behandeling van slechthorendheid op middelbare leeftijd zinvol is, maar de implicaties zijn nog onduidelijk. 


Verschillende hypotheses verklaren het verband tussen slechthorendheid en cognitieve achteruitgang. 

  • De gemeenschappelijke oorzaak hypothese (Common cause hypothesis) stelt dat éénzelfde neurodegeneratief proces zowel het gehoorverlies als de cognitieve achteruitgang veroorzaakt. 
  • Een andere hypothese (Cognitive load on perception hypothesis) is dat cognitieve achteruitgang gehoorverlies veroorzaakt doordat er een verminderde cognitieve capaciteit is die noodzakelijk is voor auditieve perceptie. 
  • Een derde hypothese stelt dat gehoorverlies cognitieve achteruitgang veroorzaakt. Dit kan permanent (sensory deprivation hypothesis) of reversibel (information degradation hypothesis)  zijn.
  • De information degradation hypothesis verklaart dit als volgt: ouderen met gehoorsverlies gebruiken een grotere cognitieve capaciteit om de verminderde auditieve input te compenseren, zodat er minder cognitieve capaciteit is voor andere taken. Dit heeft als belangrijke implicatie dat het behandelen van dit gehoorsverlies cognitieve achteruitgang kan tegengaan (1).                                    Studies over het effect van hoorapparaten op cognitie tonen echter momenteel gemengde resultaten (2)


Meer weten over de andere factoren?  Klik hieronder. 


Bronnen

1. Claes AJ, Van de Heyning P, Gilles A, Hofkens-Van den Brandt A, Van Rompaey V and Mertens G (2018) Impaired Cognitive Functioning in Cochlear Implant Recipients Over the Age of 55 Years: A Cross-Sectional Study Using the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status for Hearing-Impaired Individuals (RBANS-H). Front. Neurosci. 12:580Naar het artikel

2. Claes AJ, Van de Heyning P, Gilles, A., Van Rompaey V and Mertens G (2018). Cognitive outcomes after cochlear implantation in older adults: A systematic review, Cochlear Implants International, 19:5, 239-254. Naar het artikel