Ziektediagnostiek ⮞ Differentiaaldiagnose

Differentiaaldiagnose

De differentiaaldiagnose van dementie wordt in de eerste plaats gebaseerd op een goede anamnese en klinisch onderzoek                      (Sterke aanbeveling, matig niveau van bewijskracht).

De belangrijkste diagnoses waartussen men dient te differentiëren zijn een delirium, een depressie, milde cognitieve stoornissen, neveneffecten van toxische stoffen of geneesmiddelen, sensorische beperkingen en andere psychiatrische en neurologische aandoeningen (Good Point of Practice).

Klik op onderstaande knoppen om meer te lezen


Gebaseerd op Milisen K, Braes T, DIck DM, Foreman MD. Cognitive assessment and differentiating the 3D's (dementia, depression, delirium). Nurs Clin North Am. 2006; 41 (1): 1-22.
Gebaseerd op Milisen K, Braes T, DIck DM, Foreman MD. Cognitive assessment and differentiating the 3D's (dementia, depression, delirium). Nurs Clin North Am. 2006; 41 (1): 1-22.


Technische onderzoeken                                                                                                         Verwijzen →