Ziektediagnostiek ⮞ Doel ziektediagnostiek

Doel ziektediagnostiek

Diagnostische evaluatie en een differentiatie van het subtype van dementie is aangewezen omwille van volgende redenen:

  • Een diagnostische evaluatie van het probleem kan de patiënt en de mantelzorgers tonen dat ze gehoord en erkend worden. Ze ervaren dat hun klachten serieus worden genomen.
  • De prognose en behandeling variëren afhankelijk van het subtype van dementie.
  • Sommige cognitieve stoornissen kunnen geïnduceerd zijn door behandelbare of modificeerbare condities.
  • Het hebben van een volledige en juiste diagnose kan de patiënt, zijn familie en de zorgverleners een verbeterd inzicht geven in het probleem. Dat maakt het mogelijk om op een correcte manier om te gaan met de cognitieve achteruitgang, om op een realistische manier naar de toekomst te kijken en om de nodige follow-up te voorzien. Er ontstaat bovendien de mogelijkheid om reeds in een vroeg stadium met een interventie of behandeling te kunnen starten, met een verbetering van de kwaliteit van leven tot gevolg.


          ← Ziektediagnostiek                                                                     Voorstel opbouw raadplegingen →  


Bron

1. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn