Detectie ⮞ Waarom vroegdetectie? 

Waarom vroegdetectie?

Er bestaat onenigheid over het belang van vroegdetectie. In de internationale literatuur wordt geadviseerd niet systematisch te screenen naar dementie, maar de diagnose te stellen door middel van casefinding (het opsporen van een ziekte tijdens een arts-patiëntencontact omwille van een andere klacht of aandoening).  De huisarts dient alert te zijn voor verdachte signalen. De rode vlaggen kunnen de huisarts ondersteunen in dit proces van casefinding (1)

Hieronder vind je een lijst met voor- en nadelen van vroegdetectie. 

Voordelen vroegdetectie

  • De patiënt kan open praten met zijn professionele hulpverlener of mantelzorger over zijn angsten en zorgen.
  • De mantelzorger kan vroegtijdig educatie krijgen, zodat hij/ zij een betere coping heeft en beter voorbereid is. Hierdoor kan de persoon met dementie langer thuis blijven. 
  • Er kunnen sneller medicamenteuze of niet-medicamenteuze preventieve maatregelen gesteld worden, zodat het ziekte proces gestabiliseerd of vertraagd kan worden. 
  • Er kan sneller een zorgplan opgesteld worden. Zo kunnen toekomstige medische beslissingen nog besproken worden met de patiënt vooraleer zijn dementie te vergevorderd is.

Nadelen vroegdetectie

  • Het stellen van de diagnose dementie is een waarschijnlijkheidsdiagnose, geen zekerheidsdiagnose. In het beginstadium is de diagnose soms ook moeilijk te stellen. 
  • Er bestaat tot op heden geen curatieve behandeling. 
  • Het vertellen van de diagnose heeft een grote psychologische impact op de patiënt (2). 


In functie van de draagkracht van de patiënt en zijn omgeving dient individueel bekeken worden of de voordelen van vroegdetectie tegen de nadelen opwegen (3). Het ondersteunen van de patiënt en de mantelzorger in dit hele traject is cruciaal. 

←  Detectie                                                                                                                      Rode vlaggen → 


Bron

1. De Lepeleire, J, Gorissen, H.,  Vermandere, M., en Schoenmakers, B. Tijdige diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk. Bijblijven 2009. 25. 13-24.

2. Van Thuyne, S. Huisarts en dementie: waarzitten de drempels en knelpunten? 2013 UGent. Naar het artikel

3. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn.