Ziektediagnostiek ⮞ Verwijzen

Wanneer doorverwijzen naar tweede lijn?

De huisarts is in staat de syndroomdiagnose van dementie te stellen, maar er wordt aanbevolen door te verwijzen naar de tweede lijn voor:

- een subtypering binnen het dementieel syndroom met oog op therapeutisch plan 

- een andere specifieke vraag zoals controle van de rijgeschiktheid, bij atypische presentatie, twijfel rond de syndroomdiagnose,... (Sterke aanbeveling, laag niveau van bewijskracht)

Redenen om door te verwijzen

  • Subtypering dementieel syndroom, bij vermoeden parkinsondementie, lewy-body-dementie, frontotemporale dementie of bij patiënten jonger dan 65 jaar
  • Atypische klinische kenmerken
  • De oorzaak van de geheugenstoornis blijft onduidelijk
  • Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid
  • Beoordeling van de rijgeschiktheid 
  • Beoordeling van de juridische handelingsbekwaamheid
  • Gedragssymptomen refractair aan de behandeling
  • Problematische situaties
  • Nood aan opstart behandeling waar de huisarts niet vertrouwd mee is 

Lees hieronder verder over de redenen om door te verwijzen. 

Subtypering dementieel syndroom                                  Bij vermoeden parkinsondementie, lewy-body-dementie, frontotemporale dementie of bij patiënten jonger dan 65 jaar

Atypische klinische kenmerken                                Kenmerken die wijzen op frontotemporale dementie, normale druk hydrocefalie, lewy body dementie en parkinsondementie

Beoordeling rijgeschiktheid
De huisarts beoordeelt volgens de vastgelegde medische normen, en verwijst bij twijfel door naar CARA


← Differentiaal diagnose                                                                                                Ziektediagnostiek →


Bronnen 

Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen M, Boswijk D, Stoffels J, Achthoven L, et al.NHG-Standaard Dementie (derde herziening) 2016.

NederlandseVereniging Voor Klinische Geriatrie. Richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht:; 2012.

Ngo J, Holroyd-Leduc JM. Systematic review of recent dementia practice guidelines. AgeAgeing. 2015;44(1):25-33.

Advies Hoge Gezondheidsraad van België inzake dementie