Preventie ⮞ Depressie

Depressie

Depressie lijkt een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van dementie. De causualiteit van deze relatie is echter nog onduidelijk: Is depressie een eerste teken van een dementie of is het een onafhankelijke risicofactor voor dementie? 

Meer weten over de differentiaal diagnose tussen dementie en depressie? Klik hier

Wij adviseren voldoende aandacht te hebben voor patiënten met een (verhoogd risico op) depressie. 

Voor het beleid bij patiënten met depressie verwijzen we naar de richtlijn van Domus Medica betreffende Depressie bij volwassenen. 

Meer weten over de andere risicofactoren? Klik dan hieronder. 


Bron

Livingston, G., Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, SG., Huntley, J;, Ames, D., et al. Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet - Volume 390, Issue 10113, 16-22 December 2017, Pages 2673-2734. Naar het artikel