Ziektediagnostiek ⮞ Heteroanamnese

Heteroanamnese

Neem een heteroanamnese af bij mantelzorgers, vertrouwenspersoon of familieleden van de patiënt met het oog op informatie te bekomen rond (gedrags)symptomen en zelfredzaamheid, hetgeen door de patiënt zelf niet altijd makkelijk in te schatten is (Good Point of Practice).

Gebruik objectiverende screeningsinstrumenten zoals de AD 8 of IQcode (Zwakke aanbeveling, matig niveau van bewijskracht .

Het is vanzelfsprekend dat de hetero-anamnese een grote rol speelt in de diagnose van dementie. De naasten zijn de ideale personen om aan te geven in hoeverre het cognitief deficit gevorderd is en welke impact de achteruitgang heeft op het dagelijks functioneren. Het gebruik van vragenlijsten wordt sterk aangeraden om een gestandaardiseerd resultaat te bekomen. Hierbij dient er in het bijzonder aandacht besteed te worden aan veranderingen in persoonlijkheid en gedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een verminderd inzicht in het eigen functioneren, initiatiefverlies en een verhoogde impulsiviteit. Ga in je hetero-anamnese dieper in op ongepast gedrag, zoals agressie, apathie, of ander sociaal onwenselijk gedrag. De rol van hetero-anamnestische testen om de cognitieve achteruitgang bij patiënten te evalueren, lijkt momenteel echter beperkt en onvoldoende onderzocht te zijn. Bovendien bestaat er geen gevalideerde Nederlandstalige AD 8 vragenlijst.

← Anamnese                                                                                                                    Klinisch onderzoek→

Bron

1. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn.