Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Afwegen van keuzen en wensen op beslissende momenten

Afwegen van keuzen en wensen op beslissende momenten


'Maak een afweging tussen de (eerder geformuleerde) wensen en de best interest van de patiënt op dat moment, in overleg met de naasten en betrokken zorgverleners (GRADE 1C).

De best interest is dat wat het best lijkt voor die patiënt, in die bepaalde situatie, op dat moment.

Het is vaak niet te voorspellen wat de beste benadering of aanpak zal zijn. Hulpmiddelen zoals het Framework for Weighing Previously Expressed Preferences vs. Best Interests kunnen helpen bij het maken van beslissingen. 

  • Dit staat hieronder beschreven en omvat enkele vragen die men zich als clinicus kan stellen om beslissingen te helpen maken, hetzij meer in de richting van eerder geformuleerde wensen van de persoon met dementie, hetzij meer in de richting van de best interest van de persoon met dementie op dat moment (1).'

Figuur uit: lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.


← Vroegtijdige Zorgplanning 


Bron

1. lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.