Andere psychiatrische of neurologische aandoeningen

  1. Psychose
  2. Ziekte van Parkinson (symptomen van bradykinesie, mentale en motorische rigiditeit, gangstoornissen en rusttremor)
  3. Cerebrovasculair accident (CVA)
  4. Normale druk hydrocefalie
  5. Hersentumor
  6. Subduraal hematoom
  7. Trauma capitits
  8. Epilepsie
  9. Metabole stoornissen (hypothyroïdie, vitamine B12 deficiëntie, nierfalen,...)
  10. Infecties (Syfilis, encefalitis,...)