Ziektediagnostiek Verwijzen ⮞ Atypische bevindingen

Atypische bevindingen (hetero)anamamnese, lichamelijk onderzoek of vragenlijsten

  • Parkinsonisme -> PD, LBD
  • Relatief licht of laat gestoord geheugen ten opzichte van andere aanwezige cognitieve stoornissen -> PD, LBD, FTD
  • Aandachtsstoornis met fluctuaties in ernst -> LBD (dd delier)
  • Vroeg in beloop: psychiatrische symptomen zoals (met name visuele) hallucinaties, wanen, of depressie of angststoornis -> LBD, PD
  • Vroeg in beloop achteruitgang in sociaal of beroepsmatig functioneren, nieuwe persoonlijkheids- of gedragsstoornis, emotionele vlakheid zonder anhedonie of verdriet -> FTD
  • Breed gangspoor en verhoogde mictiedrang of incontinentie -> NPH (1)


Afkoringen: PD Parkinson dementie, LBD Lewy body dementie, FTD frontotemporale dementie, NPH normale drukhydrocefalie.


← Verwijzen


Bron

1. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen M, Boswijk D, Stoffels J, Achthoven L, et al.NHG-Standaard Dementie (derde herziening) 2016.