PreventieCardiovasculaire preventie ⮞ Arteriële hypertensie en dementie

Arteriële hypertensie en dementie

Een hoge bloeddruk op middelbare leeftijd is een belangrijke risicofactor voor dementie op latere leetijd. Een recente studie van Walker et al (2019) stelt dat vooral de groep met arteriële hypertensie op middelbare én op latere leeftijd alsook de groep met arteriële hypertensie op middelbare leeftijd en hypotensie op latere leeftijd een verhoogd risico op dementie hebben in vergelijking met de groep met normale tensies (1).

Intensieve bloeddrukcontrole (systolische bloeddruk onder 120 mmHg) leidt op structureel niveau tot een minder sterke volumetoename van aangetaste witte stof, maar een sterkere daling van hersenvolume ten opzichte van standaard bloeddrukcontrole (systolische bloeddruk onder 140 mmHg) doch de verschillen zijn klein. De klinische effecten en aldus implicaties hiervan zijn nog onduidelijk (2). De SPRINT-mind-studie toonde evenals een significant verschil in het voorkomen van MCI na 5 jaar bij intensieve bloeddrukcontrole, maar kon geen significant effect aantonen op het voorkomen van vermoedelijke dementie (3). 


Wij adviseren momenteel volgende richtlijnen te volgen: 

In de algemene bevolking streeft men een systolische bloeddruk na van 140 mmHg. Een bloeddruk van 130 mmHg mag nagestreefd worden indien dit goed verdragen wordt en bij personen met een hoog cardiovasculair risico (4).

Bij gezonde ouderen zonder comorbiditeiten mag een bloeddruk van 150 mmHg over 80 mmHg nagestreefd worden. 

Bij kwetsbare ouderen (met comorbiditeiten waaronder cognitieve stoornissen en polyfarmacie) wordt best voorzichtig om gegaan met het te streng behandelen van arteriële hypertensie (5).                Bronnen

1.  Walker KA, Sharrett AR, Wu A, et al. Association of Midlife to Late-Life Blood Pressure Patterns With Incident Dementia. JAMA. 2019;322(6):535-545. doi:10.1001/jama.2019.10575 Naar het artikel 

2. The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group. Association of Intensive vs Standard Blood Pressure Control With Cerebral White Matter Lesions. JAMA. 2019;322(6):524-534. doi:10.1001/jama.2019.10551 Naar het artikel

3. SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group. Effect of intensive vs standard blood pressure control on probable dementia: a randomized clinical trial. JAMA. 2019;321(6):553-561. doi:10.1001/jama.2018.21442 Naar het artikel

4. Tjin-A-Ton J., Konings K. & Wiersema T. (2019). Nieuwe NHG-Standaard CVRM: schatten, overwegen en maatwerk. Huisarts en Wetenschap 62: 55-57. Naar het artikel

5. Poortvliet, R.K.E., De Ruijter, W., Gussekloo, J. Behandeling van hypertensie bij de oudste ouderen. Huisarts Wet 2016; 59 (10): 443-6.  Naar het artikel