Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Brochures

Brochures

Brochures voor patiënten

Manu Keirse, Paul Vanden Berghe, Senne Mullie - Ook de laatste reis wil je samen bespreken... over vroegtijdige planning van zorg. Online raadpleegbaar via www.palliatievezorgvlaanderen.be : Klik hier

Palliatief Support Team UZ Leuven Mijn wensen voor mijn gezondheidszorg Online raadpleegbaar

Brochures voor zorgverleners 

Document om wilsverklaring op te stellen. Online afdrukbaar via www.delaatstereis.be : Klik hier

Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, Dr. Ruth Piers, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof. Dr. Myriam Deveugele, Dr. Natacha Verbeke, Karen Versluys en Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate - Vroegtijdige zorgplanning bij de oudere patiënt: aanbevelingen gebasseerd op interviews met patiënten en familieleden. Online raadpleegbaar via www.palliatieverzorgvlaanderen.be : Klik hier

Koning Boudewijnstichting - Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: hoe pakt u het aan? Publicaties online beschikbaar via de Koning Boudewijnstichting : Klik hier

Palliatief Support Team UZ Leuven Mijn wensen voor mijn gezondheidszorg - leidraad voor zorgverleners.  Online raadpleegbaar

Brochure palliatief netwerk Gent-Eeklo en regionaal expertisecentrum dementie Paradox (Gent): Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg: brochure voor artsen en andere professionele medewerkers. Online raadpleegbaar.

 

← Vroegtijdige Zorgplanning                                                                    Laatste update: 10-05-2020.