Preventie ⮞ Cardiovasculaire preventie ⮞ Diabetes en dementie

Diabetes en dementie

Patiënten met diabetes hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. 

De WHO adviseert de behandeling van diabetes door medicatie en levensstijlinterventies. De literatuur betreffende de effecten van diabetesmedicatie en glycemiecontrole op de cognitieve status tonen echter inconsistente resultaten (1)

Afhankelijk van het aantal comorbiditeiten, de functionele en cognitieve status adviseert men verschillende streefwaarden van de glycemies en het HbA1C bij ouderen (2)

In welke van onderstaande categorieën bevindt jouw patiënt zich? Pas je beleid in functie hiervan aan. 

Voor het beleid bij diabetes type II van zowel de algemene gezonde bevolking als van de oudere bevolking verwijzen we je naar de richtlijn van Domus medica betreffende diabetes mellitus type II.  

HbA1C (%) Nuchtere glycemie (mg/dL)
Levensverwachting > 10 jaar, goede cognitie < 7.5 90-130
Frail, levensverwachting < 10j < 8% 90-150
Oudste ouderen met beperkte prognose < 8,5% 100-180

Tabel: Streefwaarden glycemies en HbA1c bij  ouderen met diabetes type II. 


De eerste categorie zijn patiënten met weinig comorbiditeiten en een goede functionele en cognitieve status. 

De tweede categorie zijn patiënten met meerdere comorbiditeiten, milde tot matige cognitieve achteruitgang, ondervoeding of beperkte instrumentele ADL. 

De laatste categorie bestaat uit patiënten die in een woon- en zorgcentrum (WZC) verblijven, met een matige tot ernstige cognitieve achteruitgang, die sterk hulpbehoevend zijn of zich in het eindstadium van een chronische ziekte bevinden.


Interessante literatuur

Biessels, GJ., Despa, F. Cognitive decline and dementia in diabetes mellitus: mechanisms and clinical implications. Nature RevIews Endocrinology. Oktober 2018, Volume 14. 591-604. doi: 10.1038/s41574-018-0048-7. Naar het artikel


← Cardiovasculaire preventie 


Bronnen

1. WHO-guideline Risk reduction of cognitive decline and dementia. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Naar de richtlijn

2. American Diabetes Association. Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018 Jan;41(Suppl 1):S119-S125. doi: 10.2337/dc18-S011. Naar het artikel