Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Documentatie van VZP-gesprekken

Documentatie van VZP-gesprekken


'Noteer de uitkomsten van het VZP proces - waarden, wensen en zorgdoelen, en eventueel de aanwezigheid van een wilsverklaring en vertegenwoordiger - in het patiënten- en zorgdossier (GRADE 1B). '

Evalueer regelmatig - beslissingen kunnen te allen tijde worden herzien (GRADE 1C)

  • Ervaring leert dat patiënten niet eenduidig zijn in hun opvatting en uitdrukking van hun wensen.
  • Wensen en voorkeuren veranderen vaak in de loop van de tijd, bv. tijdens een voortschrijdend ziekteproces, waarbij grenzen steeds verder verlegd worden

Communiceer de uitkomsten - waarden, wensen en zorgdoelen, en eventueel de aanwezigheid van een wilsverklaring en vertegenwoordiger - van VZP mondeling binnen het zorgteam en zeker bij transfers tussen zorgsettings (1).'


Bron

1. lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.