Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Levenseinde en euthanasie 

Levenseinde en euthanasie 

'Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid tot een actueel verzoek tot euthanasie bij personen met beginnende dementie, zowel op politiek als maatschappelijk vlak. '

'Het verzoek moet volgens de euthanasiewet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn. Ook preciseert de wet dat de patiënt bewust en handelingsbekwaam moet zijn bij het uiten van het verzoek.

Daarnaast moet er sprake zijn van een toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden, waarbij de patiënt zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt, dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, dat niet gelenigd kan worden.

Het bovenstaande is echter voor interpretatie vatbaar. Sommigen vinden dat mensen met beginnende dementie een verzoek tot euthanasie kunnen uiten indien zij hun toestand beoordelen als aanhoudend en ondraaglijk lijden als gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening. Anderen interpreteren de euthanasiewet meer restrictief en vinden dat in het geval van beginnende dementie aan deze criteria van de wet niet voldaan kan worden. Op dit ogenblik is hieromtrent geen jurisprudentie .

Hoe dan ook heeft de patiënt steeds het recht om te vragen naar euthanasie. De arts dient de vraag steeds ernstig te nemen, uit te klaren, en de eventuele bereidwilligheid tot het uitvoeren van de euthanasie te bespreken. Euthanasie op verzoek vanwege/door familie kan nooit ingewilligd worden (1)'.

Meer weten?

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen. Reflectienota, Vilvoorde (2018). (pagina 13-16 inzake euthanasie). Klik hier

Wilsverklaring inzake euthanasie, website LEIF. Klik hier.


← Vroegtijdige zorgplanning                                                                            


Bron

1. Albers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie - een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.