Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ GDS

Geriatric Depression Scale (GDS) 

De Geriatric Depression Scale (GDS) is een screeningsschaal voor depressie specifiek ontwikkeld voor ouderen. Deze vragenlijst wordt door ouderen zelf ingevuld. Er zijn verschillende versies beschikbaar: de GDS-30, de GDS-15, de GDS-8 en verschillende versies van de GDS-4. Omwille van goed betrouwbaarheid en klinische toepasbaarheid wordt hier de GDS-15 beschreven zoals in de richtlijn Dementie van het NHG (1).

Werkwijze

De vragenlijst bestaat uit 15 vragen waarop u met "Ja" of "Nee" kunt antwoorden. Het is de bedoeling dat de bevraagde de vragen leest en bedenkt welk antwoord het best weergeeft hoe hij zich de afgelopen week, met vandaag erbij, gevoeld heeft. Hierna wordt een score van 0 of 1 toegekend voor elk antwoord. Van degenen die positief screenen (GDS-15-score ≥ 5 punten) (2), dient nagegaan te worden of ze voldoen aan de de DSM-V criteria voor een depressie. De GDS-15 heeft een sensitiviteit van 81% en een specificiteit van 78%. De klinische bruikbaarheid van zowel de GDS-30 als de GDS-15 werd als slecht beoordeeld voor het vaststellen van depressie, maar voor het uitsluiten van een depressie werd de GDS-15 als goed beoordeeld (3).


← Screeningsinstrumenten


Bronnen

1. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen M, Boswijk D, Stoffels J, Achthoven L, et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). 2016.

2. Vinkers, D. J., Gussekloo, J. , Stek, M. L., Westendorp, R. G. and van der Mast, R. C. (2004), The 15‐item Geriatric Depression Scale (GDS‐15) detects changes in depressive symptoms after a major negative life event. The Leiden 85‐plus Study. Int. J. Geriat. Psychiatry, 19: 80-84.

3. Mitchell AJ, Bird V, Rizzo M, Meader N. Diagnostic validity and added value of the Geriatric Depression Scale for depression in primary care: a meta-analysis of GDS30 and GDS15. J Affect Disord. 2010 Sep;125(1-3):10-7.