Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Hoe VZP-gesprekken voeren?

Hoe VZP-gesprekken voeren?


'Stem uw communicatiestijl en de inhoud van het gesprek af op het niveau en ritme van de persoon met dementie (GRADE 1C).

Kom te weten wie de belangrijkste naasten zijn in het kader van VZP en wie de rol van wettelijk vertegenwoordiger kan opnemen (GRADE 1C).

Stuur het gesprek maar dring niet aan om het gesprek gestandaardiseerd of gefaseerd te laten verlopen (GRADE 1C).

Ga na wat het ziekte-inzicht van de persoon is en welke verwachtingen, opvattingen of misvattingen iemand heeft over het toekomstig ziekteverloop (GRADE 1C).

Bij gebrek aan ziekte-inzicht of bij weerstand om te spreken over VZP, dring dan niet aan (GRADE 1C).

Voer meerdere VZP-gesprekken over een langere periode, en rond een reeks verschillende onderwerpen (GRADE 1C) zoals:

  • de brede waarden van de persoon
  • de beleving van het hier en nu
  • angsten en bezorgdheden over de toekomst en het levenseinde
  • zorgdoelen
  • specifieke beslissingen over het levenseinde
  • wilsverklaringen (1)'


← Vroegtijdige Zorgplanning


Bron

1. lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.