Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ Kloktekentest

Kloktekentest

Er bestaan verschillende versies van de kloktekentest, elk met een specifiek scoringssysteem. Hieronder wordt de test beschreven zoals weergegeven in de NHG standaard 'Dementie', gezien deze het best toepasbaar lijkt in de huisartsenpraktijk. 

Deze test heeft als doel om een cognitief deficit op te sporen. De test meet zowel de executieve functies, het werkgeheugen, de aandacht en het visuospatiële geheugen. Er is echter beperkt onderzoek gedaan naar de (extra) diagnostische opbrengst van een combinatie van de MMSE en de kloktekentest. Gezien de kloktekentest minder afhankelijk is van taalvaardigheid en de executieve functies meer belicht in vergelijking met de MMSE, wordt toch aangeraden om beide testen te combineren.

Werkwijze

  1. Vraag de patiënt om een cirkel te tekenen op een blad papier (1 punt) 
  2. Vraag de patiënt om cijfers te plaatsen in de cirkel, zoals op een klok (1 punt)
  3. Vraag de patiënt om de tijd op tien na elf weer te geven (1 punt)

Per juist uitgevoerd onderdeel van de test kan de patiënt een punt scoren. Elke score lager dan 3 geeft een vermoeden van een cognitief deficit (1).


← Screeningsinstrumenten 


Bron

1. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen M, Boswijk D, Stoffels J, Achthoven L, et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). 2016. Naar het artikel.