Ziektediagnostiek Differentiaaldiagnose ⮞ Toxische stoffen en geneesmiddelen

Toxische stoffen en geneesmiddelen

Drugs, alcohol (Wernicke Korsakoff syndroom) of toxische stoffen in de omgeving (solventen of brandstoffen) kunnen een negatieve impact op de cognitie hebben.

Ook medicatie kan leiden tot geheugenproblemen, bijvoorbeeld benzodiazepines, tricyclische antidepressiva, antihistaminicia of geneesmiddelen met een anticholinerge werking.


Het innemen van anticholinergica kan verwardheid uitlokken of verwardheid verergeren bij patiënten met dementie. 

Het kritisch bekijken van de medicatie bij de ziektediagnostiek en in de opvolging van de patiënt met dementie is dan ook essentieel. 

Interessante links ivm anticholinergische medicatie en polyfarmacie: 

  • Medichec. The anticholinergic effect on cognition tool. 
  • ACB calculator. Anticholinergic burden calculator.
  • START-en STOPP-criteria Lijst met startcriteria voor het voorschrijven van geneesmiddelen bij veelvoorkomende aandoeningen en  stopcriteria van potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij oudere patiënten. 
  • Bcfi Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie.


← Differentiaal diagnose