Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ MoCA 

MoCA

De MoCA-test (Montreal Cognitive Assessment-test) is een gevalideerd screeningsinstrument voor het opsporen van Mild Cognitieve Impairment (MCI) met een sensitiviteit van 90%. De test peilt naar het kortetermijngeheugen, visuospatiële vaardigheden, executieve functies, aandacht, concentratie, werkgeheugen, taal en oriëntatie in tijd en plaats.

Werkwijze

De MoCa test wordt in totaal gescoord op 30 punten. Bij een score van 18-25 kan er gesproken worden van MCI (1)

Voordelen

  • Sensitiever screeningsinstrument voor MCI dan MMSE
  • Executieve functies worden gemeten, in tegenstelling tot MMSE
  • Beschikbaar in ongeveer 100 talen
  • Aangepaste test beschikbaar voor personen met een visuele beperking (Moca-blind)
  • Aangepaste scoreberekeningen beschikbaar voor mensen met een fysieke handicap 

Beperkingen

  • Scholingsgebonden
  • Moeilijker voor patiënten dan MMSE, waardoor onderscheid moeilijker te maken is bij ernstigere vormen van cognitief deficit


Omwille van auteursrechten verwijzen we voor meer informatie over de MOCA-test door naar de officiële website https://www.mocatest.org. Om de test te kunnen gebruiken dien je je eerst te registeren.


← Screeningsinstrumenten


Bron

1. MoCA-test. Beschikbaar via: https://www.mocatest.org/. Geraadpleegd 2019 augustus 17. Naar de website.