Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ NPI

NPI

De Neuropsychiatric Inventory (NPI) is een hetero-anamnestische vragenlijst die als doel heeft om de aanwezigheid van psychische- of gedragsproblemen bij patiënten met een hersenletsel op te sporen. 

Werkwijze 

De vragenlijst bestaat uit 12 domeinen die elk peilen naar een specifiek probleem. Elk domein wordt voorafgegaan door een screeningsvraag. Als deze vraag positief beantwoord wordt, volgt een reeks specifiekere vragen. Zowel de ernst als de frequentie van elk gedragsprobleem wordt bevraagd, alsook de emotionele belasting voor de zorgverlener. De maximale score die er gehaald kan worden is 144.

De test wordt betrouwbaar geacht en kent een goede validiteit (1).


← Screeningsinstrumenten


Bron

1. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen M, Boswijk D, Stoffels J, Achthoven L, et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). 2016. Naar het artikel.