Nuttige documenten voor huisarts -patiënt en mantelzorgers

Personenalarm

Incontinentieforfait

  • Bij niet-afhankelijke personen wordt het aanvraagformulier door de huisarts ingevuld. 
  • Bij zwaar zorgbehoevenden dient een aanvraag door de thuisverpleegkundige te gebeuren. 

Mobiliteitshulpmiddelen

Zorgbudget

CARA

Palliatief forfait

Multidisciplinair overleg