Ziektediagnostiek Screeningsinstrumenten ⮞ OLD

ObservatieLijst voor vroege symptomen van Dementie (OLD) 

De observatielijst voor vroege symptomen van dementie bewijst zijn nut in het ordenen van info na een consult. Het laat de huisarts zaken die tijdens een consult zijn opgevallen te benadrukken en te scoren. 

Werkwijze

3 hoofdaspecten (cognitie, dagelijks functioneren en gedrag) worden beoordeeld door middel van 12 vragen die de huisarts achteraf dient te beamen of te ontkennen, waarbij een "ja-antwoord" geld als  1 punt, "nee", "misschien" en "niet vast te stellen" zijn elk 0 waard.  Bij een score van vier of meer is aanvullende diagnostiek naar dementie raadzaam. Bij scores tussen 0 en 4 is waakzaamheid geboden. In dat geval kan de lijst na maanden nog eens afgenomen worden, eventueel door een andere observator.

  • De OLD is geen screeningsinstrument of diagnostisch instrument. 
  • Het instrument is bedoeld als een ondersteuning van het niet-pluisgevoel.
  • De OLD is gevalideerd bij ouderen (≥ 75 jaar) in de huisartsenpraktijk.


← Screeningsinstrumenten