Ziektediagnostiek Verwijzen ⮞ Beoordeling Rijgeschiktheid

Beoordeling Rijgeschiktheid

Het is de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te controleren of hij beantwoordt aan de vastgelegde medische normen. De huisarts kan deze samen met de patiënt nagaan. Meer informatie over de medische voorwaarden, vindt je hier .  

Voor een rijgeschiktheidsonderzoek en attest kan de patiënte terecht bij CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing).  


← Verwijzen