Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Rol en belang van naasten

Rol en belang van naasten


'Betrek naasten zo vroeg mogelijk in het proces van VZP en informeer de naasten over de rol van een wettelijk vertegenwoordiger  (GRADE 1C).

  • Ga na wie als eerste contactpersoon voor zorgverleners kan optreden, indien geen vertegenwoordiger wordt aangesteld
  • Indien er geen naasten zijn of bij belangenconflicten in de naaste familie is het zeker aangewezen om een vertegenwoordiger aan te stellen in een beginnende fase van dementie
  • Indien dit niet mogelijk is, kan via de gerechtelijke weg een bewindvoerder aangesteld worden, om nadien moeilijke situaties te vermijden

Idealiter wordt overleg gepleegd met meerdere naasten en wordt met één of twee naasten besproken hoe andere naasten te betrekken in communicatie en besluitvorming.

  • Iedere gezinssituatie is echter uniek en de gespreksleiders van geplande VZP-gesprekken kunnen daarom best zelf per individuele situatie en in overleg met de persoon met dementie bepalen hoe of wie betrokken wordt.
  • Betrekt naasten bij belangrijke sleutelmomenten of in kader van besluitvorming

Peil naar het ziekte-inzicht bij de naasten en informeer hen over het te verwachten ziekteverloop en mogelijke beslissingen aan het levenseinde (GRADE 1B).

  • Hierdoor worden zij gestimuleerd na te denken en te praten over moeilijke beslissingen. 
  • Dit kan naasten helpen om beslissingen die genomen moeten worden in mogelijke crisissituaties, waarin vaak sprake is van emotionele ontreddering, zoveel mogelijk voor te bereiden 

Besteed aandacht aan de beleving van naasten gedurende het proces van VZP (GRADE 1B).

Het is vaak niet eenvoudig om alle naasten op één lijn te krijgen en ondertussen ook rekening te houden met veranderende relatiedynamieken in families. Echter, door VZP en open communicatie is er minder kans op conflicten en meningsverschillen tussen familieleden en kunnen alle betrokkenen samen in een bepaalde richting groeien (1).'


← Vroegtijdige Zorgplanning 


Bron

1. lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.