Ziektediagnostiek Differentiaaldiagnose ⮞ Sensorische beperkingen

Sensorische beperkingen

  1. Beperkingen of verlies van zicht
  2. Beperkingen of verlies van gehoor

Bij beperkingen of verlies van zicht of gehoor dient men voorzichtig te zijn om de diagnose van dementie te stellen. Pas indien behandeling van het zicht of gehoor geen verbetering van de cognitieve klachten geeft, kan men de diagnose van dementie stellen. 
← Differentiaal diagnose