Toxische stoffen en geneesmiddelen

  • Drugs
  • Alcohol (Wernicke Korsakoff syndroom)
  • Toxische stoffen in de omgeving (solventen of brandstoffen)
  • Medicatie (benzodiazepines, tricyclische antidepressiva, antihistaminicia of geneesmiddelen met een anticholinerge werking) - zie ook: medicatiereview

Interessante links ivm anticholinergische medicatie en polyfarmacie:

  • Medichec. The anticholinergic effect on cognition tool.
  • ACB calculator. Anticholinergic burden calculator.
  • START-en STOPP-criteria Lijst met startcriteria voor het voorschrijven van geneesmiddelen bij veelvoorkomende aandoeningen en stopcriteria van potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij oudere patiënten.
  • BCFI Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie.

Bronnen: