ZorgdiagnostiekVroegtijdige zorgplanning ⮞ Wanneer opstarten? Door wie?

Wanneer opstarten? Door wie? 


'Start VZP zo vroeg mogelijk en integreer VZP in de dagelijkse zorg voor personen met dementie (GRADE 1C) .

  • Ideaal gezien wordt er al voor het begin van dementie gesproken over vroegtijdige zorgplanning. 
  • Daarnaast wordt er best op meerdere momenten gesprekken gehouden.

Naar aanleiding van sleutelmomenten kunnen geplande gesprekken plaatsvinden, maar deze kunnen ook spontaan plaatsvinden (overlijden kennis, bij vragen van patiënt). Wees daarom alert en benut iedere gelegenheid om over VZP te praten over de toekomst (GRADE 1C).

Specifieke sleutelmomenten kunnen zijn:

  • in de periode rondom de diagnose van dementie 
  • bij de bespreking van de zorgdiagnostiek
  • Wanneer er met de patiënt en de naasten wordt gesproken over de gevolgen van de ziekte voor het dagelijks leven en de nodige begeleiding en op welke manier er nog kwaliteit aan het leven kan gegeven worden, ondanks dementie
  • bij een veranderende gezondheidstoestand, verandering van woonst of financiële toestand van de persoon met dementie zelf of iemand uit zijn directe omgeving 

Neem zelf het initiatief om te spreken over VZP indien de persoon zelf en/of zijn naasten geen initiatief nemen  (GRADE 1C).

Houd rekening met de individuele persoon en zijn situatie bij het opstarten van VZP-gesprekken  (GRADE 1C).

Een voorname rol van VZP-gesprekken ligt bij de (huis)arts. 

  • Echter ook andere zorgverleners die dichtbij de patiënt staan kunnen hierbij meespelen. 
  • Goede communicatie tussen beide partijen is daarom belangrijk (1).'


←  Vroegtijdige Zorgplanning


Bron

1. lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.