Zorgdiagnostiek Vroegtijdige zorgplanning ⮞ Wilsbekwaamheid evalueren 

Wilsbekwaamheid evalueren


'Ga uit van de volgende principes inzake de algemene wilsbekwaamheid van de persoon met dementie:

  • ga uit van maximale wilsbekwaamheid (GRADE 1C)
  • beschouw wilsbekwaamheid niet als een statisch maar als een fluctuerend gegeven en blijf daarbij alert voor signalen van wilsonbekwaamheid (GRADE 1C)
  • beoordeel wilsbekwaamheid taak-specifiek: voor een bepaalde beslissing op een bepaald moment  (GRADE 1C)
  • blijf altijd in gesprek met de persoon zelf en zorg voor maximale participatie (GRADE 1C)

Om VZP-gesprekken met een persoon met dementie te kunnen voeren, is een algemene inschatting van de wilsbekwaamheid meestal voldoende.

  • dit kan gebeuren bij het voeren van een gesprek of tijdens exploreren van ziekte-inzicht
  • overleg steeds met betrokken zorgverleners 
  • maak eventueel gebruik van beschikbare tools ('Mental Capacity Act', MacArthur Competence Assessment Tool-Treatment')

Een formele klinische beoordeling van de wilsbekwaamheid van een persoon is niet steeds noodzakelijk. Dit vraagt om herhaalde gesprekken, observatie en onderzoek door een goed geïnformeerde hulpverlener. Voer een formele klinische beoordeling van de wilsbekwaamheid uit bij:

  • twijfel of discussie (tussen zorgverleners en/of naasten)
  • wanneer de gevolgen van de beslissing(en) ingrijpend kunnen zijn
  • bij voorkeur in een multidisciplinair team met expertise in dementie (1)'

Op het volgende document kan je de wilsverklaring op te stellen. Deze is online afdrukbaar via www.delaatstereis.be 


← Vroegtijdige Zorgplanning 


Bron

1. lbers G, Piers R, De Lepeleire J, Steyaert J, Van Mechelen W, Steeman E, Dillen L, Vanden Berghe P, Van den Block L. Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie" een richtlijn. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Pallialine; 28 Mei 2016. Naar het artikel.