Startpagina Algemene informatie ⮞ Cijfers

Cijfers

Naar schatting hebben 131.818 mensen in het Vlaams Gewest de diagnose van dementie (cijfers 2018).

Wereldwijd noteert WHO een prevalentie van 47.5 miljoen mensen met dementie en een incidentie van 7.7 miljoen mensen per jaar (1,2). In Vlaanderen kan men stellen dat 1.6% van de personen tussen de 65 en 69 jaar getroffen wordt door een vorm van dementie (2).

Op basis van bevolkingscijfers wordt de prevalentie in het Vlaams Gewest in 2018 geschat op 131.818 mensen met dementie (3). In 2015 zouden er 17.030 gevallen voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 62.571 gevallen in het Waals Gewest inclusief de Duitstalige gemeenschap. In België waren er in 2015 201.762 personen met dementie (4).

Het aantal mensen op zeer hoge leeftijd stijgt behoorlijk de volgende decennia en juist daar ligt het hoogste risico op dementie (4). Boven de 95 jaar zou maar liefst de helft van de vrouwen gekend zijn met dementie (2). We kunnen ons de volgende halve eeuw verwachten aan een verdubbeling van het aantal personen met dementie in het Vlaams Gewest (4).

Meer dan € 515 biljoen euro wordt jaarlijks wereldwijd gespendeerd aan de zorg voor en ondersteuning van personen met dementie, hetgeen vergelijkbaar is met het jaarlijks bruto binnenlands product van België (5).


← Wat is dementie?                                                                             Verschillende vormen van dementie →


Bronnen

1. WHO. Dementia. Internet site WHO 2019. Beschikbaar via: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Geraadpleegd 2019 augustus 18. Naar de website.

2. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351 Naar de richtlijn

3. Jan Steyaert, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Cijfers 2018.

4. Jan Steyaert, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Handboek Dementie. Epo, uitgeverij; 2016. p122. Naar het hoofdstuk.

5. Geactualiseerd Dementieplan Vlaanderen (2016-2019). Naar het dementieplan Vlaanderen.