Startpagina ⮞ Doel website

Doel website

  • Het doel van deze website is om een platform te creëren waar de zorgverlener alle informatie vindt omtrent de aanpak van dementie volgens het momenteel best beschikbare wetenschappelijke bewijs.  
  • Deze website biedt huisartsen en andere zorgverleners handvaten bij de detectie en ziektediagnostiek van dementie, op basis van de richtlijn: 'Diagnostiek van dementie in de eerste lijn'. Daarnaast worden ook verschillende aspecten rond preventiezorgdiagnostiek en behandeling belicht, gebruikmakend van beschikbare literatuur. 
  • De richtlijn formuleert aanbevelingen, die op basis van de sterkte van de aanbeveling en de kwaliteit van de onderbouwende evidentie een graad krijgen toegekend. Klik hier om meer te lezen over de kwaliteit en graad van de aanbevelingen. 
  • Het Dementieplan Vlaanderen van 2010 en de update van 2016 benadrukken de rol van de huisarts in de vroegtijdige herkenning van signalen van dementie, de diagnose, zorgdiagnose, behandeling en opvolging van de patiënt (1). Ook het meest recente Dementieplan geeft de huisarts een belangrijke rol. Klik hier om het meest recente Dementieplan Vlaanderen te raadplegen (2021-2025)

Beoogde patiëntenpopulatie

  • De website alsook de richtlijn, focust op dementie bij ouderen vanaf 65 jaar.
  • Over jongdementie, dit is dementie waarbij de eerste symptomen manifesteren voor de leeftijd van 65 jaar, worden geen uitspraken gedaan. De literatuur beschouwt dit immers als een aparte pathologie, waardoor de aanpak dusdanig kan verschillen van dementie bij ouderen vanaf 65 jaar (1).

Eindgebruikers

  • Zowel de richtlijn als de website is gericht op de eerste lijn en voornamelijk op de huisarts. 
  • Echter, niet enkel de huisarts, maar ook andere zorgverleners zoals thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en apothekers komen in aanraking met patiënten met (het vermoeden van) dementie. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren en de rode vlaggen van dementie, kunnen zij bijdragen aan een snelle en efficiënte doorverwijzing naar de huisarts. Ook voor hen wil deze website een houvast bieden (1).


Startpagina                                                                                                      


Bron

1. De Brandt Marlies, Bakker Sicco, Flerackers Steven, Stulens Thomas, Verschraegen Jurn, De Lepeleire Jan: Richtlijn Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk, 2020, Leuven/Antwerpen, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven/ Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. ISBN: 9789075828351. Naar de richtlijn.