Startpagina ⮞ Doel website ⮞ Kwaliteit en graad van de aanbeveling 

Kwaliteit en graad van de aanbeveling

Om een idee te krijgen van de sterkte van de aanbeveling en de kwaliteit van de onderbouwende evidentie wordt aan elke aanbeveling een graad of GRADE toegekend. Deze GRADE bestaat uit de combinatie van een cijfer (1 of 2) en een letter (A, B of C). 

  • Het cijfer geeft informatie over de sterkte van aanbeveling waarbij het cijfer 1 wordt toegekend aan een sterke aanbeveling, waarbij de voordelen zeker opwegen tegenover de nadelen, en het cijfer 2 aan een zwakke aanbeveling, waarbij het onduidelijk of onzeker is dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen. 
  • De lettercode geeft daarentegen een idee weer van het niveau van bewijskracht, waarbij de letter A wordt toegekend aan een aanbeveling met een hoge kwaliteit van de evidentie, en letter C aan een aanbeveling met een lage tot zeer lage kwaliteit van de evidentie. 

De mogelijke combinaties en hun betekenis worden schematisch weergegeven in onderstaande tabel. 

Indien onvoldoende onderbouwing beschikbaar is voor bepaalde items of klinische vragen, werd een 'GPP' oftewel Good Point of Practice toegekend aan de desbetreffende aanbevelingen. 

  • Deze aanbevelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de klinische expertise van de werkgroep of kregen deze 'grading' eveneens toegekend in de geselecteerde richtlijnen. 

Om binnen de werkgroep tot een consensus te komen over deze aanbevelingen werd gebruik gemaakt van de Delphi procedure. 

  • Dit is een onderzoekstechniek waarbij een groep deskundigen of auteurs op een systematische manier informatie en opvattingen over een onderzoeksvraag meedelen met als doel tot een zo groot mogelijke consensus te komen. 
  • De besluitvorming gebeurt na herhaaldelijke, verschillende overlegrondes, waarbij er steeds ruimte is om de gegeven informatie te verwerken en eventuele opmerkingen terug te koppelen (1)

Bron

1. Bakker, S., De Brandt, M., Flerackers, S., Stulens, T., De Lepeleire, J., Verschraegen, J. Richtlijn: Diagnostiek van dementie in de eerste lijn. 2019. Naar de richtlijn.